Zwroty i Reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. 

 

Dotyczy to sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

1. Prześlij nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@skinwisdom.store. W oświadczeniu muszą być zawarte Twoje imię i nazwisko, numer zamówienia oraz lista zwracanych produktów. Zakupiony produkt, w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością, zwróć do nas na adres: Uniwersytecka 1/101, 02-036, Warszawa nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. 

Zwracany produkt przesyłany jest na koszt kupującego. 

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).

3. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Środki zostaną zwrócone w ciągu 7 dni. Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. 

 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 

 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży

  

Reklamacje

 

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu i formę rekompensaty.

Oświadczenie możesz złożyć też elektronicznie, wysyłając je na adres e-mail kontakt@skinwisdom.store.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres Uniwersytecka 1/101, 02-036, Warszawa.

2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. Forma zwrotu środków zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. 

4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. 

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail kontakt@skinwisdom.store. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Wzory zgłoszenia reklamacji raz odstąpienia od umowy znajdziesz niżej

  

REKLAMACJA

Numer zamówienia 

__________________

(wpisz numer)

_____________

_____________

(Imię, nazwisko i adres konsumenta)

REKLAMUJĘ NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

__________________________________

(nazwa towaru, data zakupu, wada towaru)

__________________________________

(nazwa towaru, data zakupu, wada towaru)

__________________________________

(nazwa towaru, data zakupu, wada towaru)

Preferowana forma rozpatrzenia - wymiana/zwrot pieniędzy 

(wskaż właściwe) 

______________
(data i podpis)

  

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Numer zamówienia 

__________________

(wpisz numer)

_____________

_____________

(Imię, nazwisko i adres konsumenta)

ZWRACAM NASTĘPUJĄCE PRODUKTY:

__________________________________

(nazwa towaru, data zakupu, wada towaru)

__________________________________

(nazwa towaru, data zakupu, wada towaru)

__________________________________

(nazwa towaru, data zakupu, wada towaru)

Jednocześnie wnoszę o zwrot wpłaconych pieniędzy.

______________

(data i podpis)