Szukaj na blogu

Ułożymy Twój plan pielęgnacji
w 5 minut!
HO, HO, HO, ZŁAP ŚWIĄTECZNE MULTIRABATY!

HO, HO, HO, ZŁAP ŚWIĄTECZNE MULTIRABATY!

Świąteczne promocje i Black Week w Skin Wisdom

 

✨ Ciesz się 4 tygodniami niższych cen

Korzystasz ze świątecznych promocji by kupić kosmetyki na prezent? A może uzupełnić własną kosmetyczkę? Niezależnie od tego, w której jesteś grupie, nasz cel to pomóc Ci dokonać trafionych wyborów. Dlatego my nie zmuszamy Cię do impulsywnych zakupów i nie straszymy groźbami szybkiego końca promocji. Świąteczne promocje w Skin Wisdom trwają od czwartku 22 listopada, aż do niedzieli 17 grudnia, czyli prawie 4 tygodnie. Dajemy Ci czas na zastanowienie się i podjęcie decyzji, z których będziesz zadowolona.

Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy! ⬇️ ⬇️ ⬇️

 

✨ Odkryj multi-rabaty na Black Week i Święta

Każda skóra jest inna i każdy z nas jest inny, dlatego w okresie świątecznym dajemy Ci wyjątkowo szeroki wybór kosmetyków, które możesz kupić w niższej cenie. Z okazji świąt wracają Wasze ulubione MultirabatyIm więcej produktów w koszyku, tym większy rabat! Dzięki multirabatom, możesz elastycznie wybierać produkty, które będą najlepsze dla Ciebie i Twoich bliskich.

W świątecznej edycji Multirabatów, biorą udział marki Lynia, Woods Copenhagen, Natural Secrets,  Dermomedica, Beauty of Joseon, Skin Science, AZ Cosmetics i Skin Wisdom - to łącznie 1 5 0 kosmetyków, na których możesz zaoszczędzić. 

 

Dowiedz się jakie kosmetyki kupić na prezent

By ułatwić Ci wybór, stworzyliśmy z naszą Skin Ekspertką Świąteczny Prezentownik. Znajdziesz w nim masę inspiracji, a także dodatkowe, tajne kody rabatowe (tak - łączą się z multirabatami!). Jeśli nie wiesz od czego zacząć świąteczne zakupy, sięgnij po Prezentownik! 

Podsumowując, jak zawsze dajemy Ci kosmetyki w dobrych cenach, wiedzę i wsparcie. Niżej szczegóły multirabatów, a po wiedzę i wsparcie (oraz dodatkowe, tajne kody rabatowe) koniecznie zajrzyj do naszego prezentownika. Powodzenia! :) 

 

✨ Sprawdź jak korzystać ze Świątecznych Multirabatów 

Aby skorzystać z promocji, dodaj do koszyka więcej niż jeden kosmetyk, a następnie wpisz kod rabatowy "swieta2023".

Świąteczny rabat naliczy się po dodaniu kodu rabatowego. Będzie rósł z każdym dodanym produktem - aż do piątego kosmetyku, za który zapłacisz tylko 1 zł! 

Promocja obejmuje produkty wybranych marek: Lynia, Woods Copenhagen, Natural Secrets,  Dermomedica, Beauty of Joseon, Skin Science, AZ Cosmetics i Skin Wisdom. Wszystkie produkty objęte promocją możesz przeglądać klikając TUTAJ.

  • za drugi produkt zapłacisz 15% mniej, lub 
  • za trzeci produkt zapłacisz 40% mniej, lub
  • za czwarty produkt zapłacisz 75% mniej, lub
  • za piąty produkt zapłacisz tylko 1zł! 

Możesz dowolnie miksować kosmetyki wszystkich marek uwzględnionych w promocji - obniżka obejmie najtańszy produkt z koszyka. 

Szczegóły promocji sprawdzisz w regulaminie na dole strony. 

  

  

Regulamin akcji promocyjnej „Świąteczne Multirabaty" 

§ 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą "Świąteczne Multirabaty” (dalej jako „Promocja” lub „Akcja Promocyjna”).

2. Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie (dalej jako „Regulamin”).

3. Organizatorem Promocji jest More Wisdom sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Uniwersytecka 1/101, 02-036  Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000902811, NIP 701-100-83-74, (zwana dalej ,,Organizatorem”).

4. Promocja prowadzona będzie w Sklepie Internetowym Organizatora na stronie pod adresem: https://skinwisdom.pl/ (dalej jako „Sklep Internetowy”).

5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zmianami).

 

§ 2 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w Sklepie Internetowym w okresie od dnia 22.11.2023 r. od

godziny 00:00 do dnia 17.12.2023 r. do godz. 23:59 (dalej jako „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).

2. Promocją objęte są  produkty marek: Woods_ Copenhagen, Natural Secrets, Lynia, AZ Cosmetics, Skin Wisdom (NaturOil), Dermomedica, Skin Science, Beauty of Joseon, aktualnie dostępne w Sklepie Internetowym (dalej jako "Produkty Promocyjne").

3. Klient dokonujący w Okresie Sprzedaży Promocyjnej zakupu dwóch lub więcej Produktów Promocyjnych i spełniający wymogi określone niniejszym Regulaminem (dalej jako „Uczestnik”) otrzyma możliwość skorzystania z rabatu zmniejszającego wartość zakupionych Produktów Promocyjnych na poniższych zasadach:

a. Uczestnik, który podczas jednej transakcji zakupi dwa Produkty Promocyjne otrzyma rabat obniżający cenę tańszego z zakupionych Produktów promocyjnych o 15%. Rabat nalicza się po dodaniu 2 produktów do koszyka oraz wpisaniu kodu rabatowego "swieta2023". Rabat liczony na najtańszy Produkt.

b. Uczestnik, który podczas jednej transakcji zakupi trzy Produkty Promocyjne otrzyma rabat obniżający cenę najtańszego z zakupionych Produktów promocyjnych o 40%. Rabat nalicza się po dodaniu 3 produktów do koszyka oraz wpisaniu kodu rabatowego "swieta2023" . Rabat liczony na najtańszy Produkt.

c. Uczestnik, który podczas jednej transakcji zakupi cztery Produkty Promocyjne otrzyma rabat obniżający cenę najtańszego z zakupionych Produktów promocyjnych o 75%. Rabat nalicza się po dodaniu 4 produktów do koszyka oraz wpisaniu kodu rabatowego "swieta2023" . Rabat liczony na najtańszy Produkt.

d. Uczestnik, który podczas jednej transakcji zakupi pięć lub więcej Produktów Promocyjnych otrzyma rabat obniżający cenę najtańszego z zakupionych Produktów promocyjnych do kwoty 1 zł. Rabat nalicza się po dodaniu 5 produktów do koszyka oraz wpisaniu kodu rabatowego "swieta2023" . Rabat liczony na najtańszy Produkt.

4. Rabat o którym mowa w ust. 4 powyżej naliczany będzie po dodaniu produktów objętych promocją do koszyka oraz po wpisaniu kodu rabatowego. Rabat zostanie udzielony poprzez obniżenie ceny najtańszego z Produktów promocyjnych.

5. W przypadku, gdy cena dwóch lub więcej Produktów promocyjnych, zakupionych przez Uczestnika promocji w ramach jednej transakcji jest jednakowa, Rabat zostanie naliczony tylko na jednym z najtańszych Produktów

6. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w charakterze:

a) Konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) albo

b) Przedsiębiorcy Indywidualnego, tj. osoby fizycznej zawierającej umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokonująca w Okresie obowiązywania Promocji w  Sklepie internetowym zakupu Produktów promocyjnych, a nadto spełniająca warunki udziału w Promocji wskazane w Regulaminie.

7. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze konsumenta, Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia na promocyjnych warunkach lub zażądania zwrotu korzyści promocyjnej bezpodstawnie uzyskanej przez kupującego.

8. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki określone w treści Regulaminu.

9. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i kodami rabatowymi obowiązującymi w Okresie Sprzedaży Promocyjnej u Organizatora. Skorzystanie z rabatu w ramach niniejszej Promocji nie wyklucza użycia innego rabatu, bonu lub kodu rabatowego, uzyskanego przez Uczestnika w związku z innymi działania mi prowadzonymi przez Organizatora (w tym z rabatu reklamacyjnego, bonu uzyskanego za udział w innej promocji etc.).

10. Liczba Produktów Promocyjnych jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wyczerpania zapasów poszczególnych Produktów Promocyjnych z uwagi na ich wyprzedanie.

11. Rabat uzyskany w związku z udziałem w niniejszej Promocji nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

12. Nie można wziąć udziału w Promocji na podstawie zakupu, który jest dokonywany przez kupującego działającego w charakterze innym niż określony w § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu (tj. w charakterze innym niż Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny), umowa sprzedaży jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy, a w szczególności:

a) gdy kupujący, podaje się za Konsumenta i w krótkim czasie dokonuje wielokrotnie, w sklepie Organizatora pojedynczych zakupów Produktów (szczególnie o tym samym indeksie), objętych niniejszą Promocją a po ich zakupie prosi o wystawienie faktury VAT podając NIP firmy;

b) gdy kupujący, podający się za Konsumenta, po zakupie towaru dalej go odsprzedaje w celach zarobkowych;

c) gdy zakup dokonywany jest przez spółkę – choćby nie podano jej NIP.

13. W przypadku, gdy zakup według powyższych zapisów nie jest dokonywany przez kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, Organizator ma prawo odmówić sprzedaży na promocyjnych warunkach, wstrzymać realizację takiego zakupu albo też domagać się zapłaty ceny za Produkty z pominięciem promocyjnych warunków – zwłaszcza, gdy już po zakupie Organizator dowiedział się o okolicznościach przemawiających za tym, że kupujący nie działał w charakterze Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

 

§3 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Towaru oraz przebiegu Promocji mogą być składane drogą elektroniczną na adres: kontakt@skinwisdom.store korzystając z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://skinwisdom.pl/content/53-zwroty-i-reklamacje

2. W reklamacji należy wskazać, czego ona dotyczy, jakie jest żądanie osoby składającej reklamację oraz podać adres e-mail do kontaktu.

3. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona pisemnie na adres e-mail osoby składającej reklamację. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta oraz w Kodeksie cywilnym.

 

§ 4 ZWROT PRODUKTU. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. W przypadku zakupu przez Uczestnika Promocji Produktu w ramach Promocji w sklepie internetowym https://skinwisdom.pl/ ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez jakiekolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Uczestnik Promocji złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość znajdziesz na stronie  https://skinwisdom.pl/content/53-zwroty-i-reklamacje - z zastrzeżeniem poniższych warunków. 

2. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika Promocji od umowy sprzedaży zawartej w ramach Promocji na odległość może powodować utratę Rabatów przyznanych Uczestnikowi Promocji tytułem udziału w Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do zwrotu wszystkich przyznanych Rabatów, przywilejów gratisów lub innych korzyści przyznanych Uczestnikowi Promocji.  

3. W sytuacji gdy towary dostarczone w ramach jednej umowy sprzedaży obejmują Produkty Promocyjne Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot towarów sprzedanych za pełną cenę (bez jednoczesnego zwrotu pozostałych Produktów zakupionych z Rabatem), albowiem z zasad Promocji wynika, że Klient nie otrzymałby danego Rabatu gdyby zawarł umowę sprzedaży w innym kształcie. 

4. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika promocji do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 

5. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie klientowi (Uczestnikowi Promocji) przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku wad Produktu lub gdy Produkt ten jest niepełnowartościowy, na zasadach opisanych § 3.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2023 r. od godz.00:00.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku: (a) okoliczności siły wyższej, (b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji Promocyjnej, (c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich, (d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.

4. Administratorem danych osobowych Uczestnika w zakresie zawierania umowy sprzedaży Produktów Promocyjnych i prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Produktu Promocyjnego lub Promocji jest Organizator. Zasady zachowania prywatności Uczestnika oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Organizatora dostępnej pod linkiem: https://skinwisdom.pl/content/3-polityka-prywatnosci Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Uczestnika Organizator może gromadzić, w jakich celach oraz w jaki sposób z takich informacji może korzystać.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://skinwisdom.pl/

  

Dołącz do newslettera, by nie przegapić premiery prezentownika!