Szukaj na blogu

Ułożymy Twój plan pielęgnacji
w 5 minut!
BLACK WEEK startuje już 9 listopada!

BLACK WEEK startuje już 9 listopada!

Cześć Skin Wisdomerko! 

Black Friday, Cyber Monday na dobre wdarły się do naszych zakupowych zwyczajów. W Skin Wisdom® jak zwykle chcemy pójść trochę pod prąd. 

U nas nie musisz czekać do ostatniego dnia listopada, by skorzystać z promocji.

My już dzisiaj pokazujemy Ci cały ich kalendarz - bo oczywiście na jednej promocji nie poprzestaniemy :) 

Chcemy dać Ci jak najwięcej powodów do celebrowania pięknej skóry, a to oznacza zakupy dopasowanych do Ciebie kosmetyków. Możesz też obdarować kosmetycznymi prezentami swoich bliskich.  

Pamiętaj tylko, by kupować kosmetyki ZAWSZE DOPASOWUJĄC JE DO POTRZEB DANEJ SKÓRY.

Nie wiesz jak to zrobić? Zacznij od naszej diagnozy skóry Skin Wisdom®

Wiesz czego potrzebuje Twoja skóra? To ciesz się promocjami SkinWisdom® przez kolejne tygodnie. 

Kalendarz promocji wygląda następująco: 

 

Wybierz promocję, z której chcesz skorzystać 

Tak samo, jak wywracamy podejście do pielęgnacji do góry nogami, wywracamy również podejście do Black Week'owej i przedświątecznej gorączki zakupowej. Zamiast jednego promocji dla wszystkich, dajemy Ci kilka opcji, byś mogła, jak zawsze w Skin Wisdom®, wybrać tę najlepszą dla Ciebie! 

 

Od 9 listopada do 23 grudnia 2022, przy swoim zamówieniu, możesz skorzystać z jednej z poniższych ofert, zgodnie z ich dostępnością (patrz kalendarz powyżej). 

1. Rabat 20% na kolejne zakupy 

Za zakupy za min. 400 zł otrzymujesz rabat 20 % na następne zakupy  KOD: BLACK20

2. Promocja 3+1 gratis

Przy zakupie 4 produktów, jeden z nich (najtańszy) otrzymujesz od nas w prezencie KOD: BLACKPREZENT

3. Rabat 10% do zamówienia

Za zakupy za min. 200 zł możesz też wybrać 10 %  rabatu, który naliczany od razu od zamówienia KOD: BLACK10

4. Serum BHL w prezencie 

Zakupy za min. 320 zł to serum BHL 15 ml za 89,90 w prezencie KOD:BLACKBHL 

 

 

 W tym tygodniu (9-15/11/2022) startujemy z 20 % rabatem na kolejne zakupy. 

 

 Warunki Promocji „BLACK MONTH W SKINWISDOM
®”  (dalej również: „Warunki Promocji”)
I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „BLACK MONTH W SKIN WISDOM® określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora
2. Organizatorem Promocji „BLACK MONTH W SKIN WISDOM®” jest More Wisdom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Uniwersytecka 1/101, 02-036 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000902811, NIP: 7011008374, (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego Cenę Produktów wskazanych na podstronie: www.skinwisdom.pl  (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
2. Promocja obowiązuje od 08.11.2022 godz. 18:00 do 23.12.2022 godz. 24:00 (dalej również: „Czas trwania promocji”).
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
4. Aby wziąć udział w Promocji należy w Czasie trwania Promocji:
a. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b. dodać Produkty biorące udział w Promocji do Koszyka;
c. przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać określony kod rabatowy (wymienione poniżej) oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj Kupon”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji.
5. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
7. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
8. Uczestnik Promocji może skorzystać z następujących mechanizmów promocji w określonych okresach czasu: 
a)   Rabat 10% do zamówienia - za zakupy za min. 200 zł Uczestnik może otrzymać rabat 10 %  rabatu, który naliczany od razu od zamówienia KOD:BLACK10
b)   Rabat 20 % na kolejne zakupy – za zakupy za min. 400 zł to uczestnik otrzymuje voucher z rabatem w wysokości 20 % na następne zakupy  KOD: BLACK20
Voucher zostanie przekazany na konto Uczestnika promocji do 72 godz. od zakupu.
c) serum BHL w prezencie-za zakupy za min. 320 zł, uczestnik otrzymuje serum BHL 15 ml o wartości 89,90 zł, za 0,01 zł. Aby skorzystać z tej promocji, Uczestnik powinien wpisać
KOD: BLACKBHL
d) Produkt w prezencie - przy zakupie 4 produktów, jeden z nich, najtańszy, zostanie obniżony w cenie do 0,01 zł.  KOD:BLACKprezent
9. W ramach jednego zamówienia Uczestnik może wykorzystać TYLKO JEDEN kod rabatowy z podpunktów a – d, w okresach promocyjnych Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień i skorzystać z promocji spełniając ich warunki. 
10. OKRESY PROMOCYJNE: 
Każdy z mechanizmów promocji opisanych w pkt. 8 będzie uruchomiony w określonych datach i tylko wtedy Uczestnik będzie mógł korzystać z danego mechanizmu promocji
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeśli zostaną naruszone powyższe zasady, o których mowa w pkt 9.
III. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@skinwisdom.store lub listownie na następujący adres Organizatora: More Wisdom Sp. z o.o ul. Uniwersytecka 1/101 )2-036 Warszawa (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://skinwisdom.pl/blog/%C5%9Bwi%C4%85teczne-promocje-n12 
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.skinwisdom.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.